ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ประเภท รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดี

Category: It-วิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ประเภท รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดี

ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 214 ครั้ง