ยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 36 ครั้ง