กำหนดการ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค New normal

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

 

กำหนดการ

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานของ MFU สำหรับยุค New normal

(MFU New Normal 2021)

ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

********************************************

กิจกรรม

ช่วงเวลาดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

6 - 16 สิงหาคม 2564

ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และ      การส่งรายงานผลการทดสอบระบบ โดยเป็นการประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet

17 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น.

โรงเรียนร่วมทดสอบระบบ

ตั้งแต่วันที่สมัครเข้าร่วมจนถึงวันที่

31 สิงหาคม 2564

โรงเรียนนำส่งรายงานผลการทดสอบ จำนวน 12 Modules

17 – 31 สิงหาคม 2564

ติดตามผลการทดสอบระบบและประเมินคุณภาพรายงาน

1-3 กันยายน 2564

ประกาศผล 10 โรงเรียน ที่ได้รับโลห์ประกาศนียบัตร

10 กันยายน 2564

มอบโลห์ประกาศนียบัตรให้กับ 10 โรงเรียน และมอบประกาศนียบัตรให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

11 – 30 กันยายน 2564

 

คู่มือการใช้งานระบบ :  คู่มือการใช้งานระบบ

ลิ้งค์สำหรับทดลองใช้งานระบบ : http://itschool1.mfu.ac.th/itvr

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 252 ครั้ง