ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) ประจำปี 2564

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market Thailand 9th : R2M 9th) ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยจะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป ซึ่งมีทีมที่มีนักศึกษาสำนักไอทีเข้าร่วมดังนี้

ทีม INHOMESSS

สมาชิก 

  1. นายเกียรติศักดิ์ เดี่ยวตระกูล (แพทยศาสตร์)
  2. นางสาวจิดาภา เกตุแก้ว (แพทยศาสตร์)
  3. นางสาวพิชย์สินี อาคม (แพทยศาสตร์)
  4. นางสาวสลิลทิพย์ หลวงมณี (แพทยศาสตร์)
  5. นาวสาววิมพ์วิภา สีเดช (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ทีม Geo tracker

สมาชิก

  1. นายรุสลัน ยูโซะ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  2. นางสาวรุจิกร ปรีชา (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  3. นายณัฐพิชญ์ เจ็งศรีวงศ์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
  4. นางสาวณพรรณอร ชัยทอง (วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
  5. นางสาวมรกต เกิดเปรมเวส (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 88 ครั้ง