บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดบรรยายพิเศษ

Category: It-โครงการพิเศษ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

1. Case Study of Software Architecture Design

2. DW and BI for Business Operations

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 185 ครั้ง