บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดบรรยายพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ

1. Case Study of Software Architecture Design

2. DW and BI for Business Operations

 |   |  649 ครั้ง