โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบฐานข้อมูล MongoDB

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบฐานข้อมูล MongoDB

โดย กฤษฎา เฉลิมสุข

ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น.

และ วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00–15.00 น.

ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวิจัย S7 ห้อง S7B-413

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

 

 

 |   |  616 ครั้ง