ขอเชิญ นักศึกษาปี 4 ที่จะเริ่มทำ Senior Project 2 และ ศิษย์เก่าที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “Super AI Engineer”

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวสารศิษย์เก่า

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) ร่วมกับ สมาคมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (CITT) ขอเชิญ นักศึกษาปี 4 ที่จะเริ่มทำ Senior Project 2 และ ศิษย์เก่าที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ “Super AI Engineer” (โครงการพัฒนานวัตกร / วิศวกร / นักวิจัย / วิสาหกิจเริ่มต้นด้าน AI) 

 

 • โครงการนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีพื้นฐานทางด้าน AI และ programing เช่น ทำ senior project 2 ด้าน AI/ Intelligent Control & Robotics, Image Processing, Signal Processing, Big Data Analysis และ Natural Language Understanding หรือ มีประสบการณ์ในการเขียนภาษา python, C, Java เป็นต้น

 • หากได้รับเข้าร่วมโครงการ (ผ่านรอบแรก) จะทำการเทียบกิจกรรมในรอบต่อ ๆ ไป เป็นการเรียนวิชาสหกิจศึกษาสำหรับ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

 

โครงการแบ่งออกเป็น 4 รอบ ดังนี้

 

 1. รอบ 1 --รอบคัดเลือก (ระดับภูมิภาค)

 

 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน “ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ” (ปิดรับสมัคร 31/08/2563) โดยจะคัดผู้เข้าร่วมให้เหลือศูนย์ละประมาณ 60 คน เพื่อเข้าร่วมการอบรมออนไลน์และผ่านเข้ารอบสองต่อไป

 • ช่วงเวลาอบรม 19/09/63 - 25/10/63

 • หากสอบผ่านตามเกณฑ์ รับใบประกาศนียบัตร Basic AI

 • ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายภาคเหนือ

  • หัวหน้าศูนย์ประสานงาน: รศ.ดร. จีรยุทธ ไชยจารุวณิช

  • สังกัด: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 1. รอบ 2 --ส่วนกลางโดยศูนย์ประสานหลัก (AIAT)

 

 

ผู้ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ระดับภูมิภาคเข้าอบรมแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ โดยแบ่งการอบรมตามความเชี่ยวชาญ 5 ด้าน คือ Intelligent Control & Robotics, Image Processing, Signal Processing, Big Data Analysis และ Natural Language Understanding

 • ช่วงเวลาอบรม 

  • 12/12/63 - 10/01/64 (ช่วงแรกอบรมออนไลน์)

  • 11/01/64 - 19/02/64 (ช่วงที่สอง เข้าค่ายที่กรุงเทพฯ มีรุปแบบกิจกรรมคล้ายรายการ MasterChef Thailand)

 • มีการเก็บคะแนนการอบรมเป็นระยะ

 • หากสอบผ่านตามเกณฑ์ รับใบประกาศนียบัตร Advanced AI

 

 1. รอบฝึกงาน

 

 

ผู้ผ่านการอบรมในรอบสองทั้งหมด จะได้รับการเข้าฝึกปฏิบัติจริงตามองค์กรหรือศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้าน AI

 • ช่วงเวลาฝึกงาน 01/03/64 - 30/04/64

 • หากผ่านการประเมิน รับใบประกาศนียบัตร Super AI

 • มีค่าครองชีพให้ หากสามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย

 

 1. รอบชิงชนะเลิศ 

 

แข่งขันรอบสุดท้าย ด้วยการนำเสนอผลงานที่ได้จากการฝึกงานในองค์กรหรือศูนย์วิจัย (Pitching) เพื่อชิงเงินรางวัลจำนวน 1 ล้านบาท 

 • ช่วงเวลาเตรียมตัว 01/05/64 - 07/05/64

 • วันแข่งขัน (Pitching Day) คือ 09/05/64

 

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม : https://superai.aiat.or.th/

 |   |  1604 ครั้ง