สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานเก็บข้อมูลภาคสนาม จำนวน 2 ตำแหน่ง

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวสารศิษย์เก่า

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้ร่วมงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลงานเก็บข้อมูลภาคสนาม จำนวน 2 ตำแหน่ง

 

 |   |  591 ครั้ง