สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการ "ไอทีสู่ชุมชน 2565"

หมวดหมู่ข่าว: It-กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการจัดโครงการ "ไอทีสู่ชุมชน 2565" ให้กับชุมชน ณ หมู่บ้านป่าอ้อ ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีด้านซอฟแวร์แก่บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการปรับปรุงอุปกรณ์ทางด้านไอทีให้ทันสมัยมากขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

 |   |  254 ครั้ง