สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย โดย รศ.ดร.มิตรชัยจงเชี่ยวชำนาญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านงานวิจัย โดยมี รศ.ดร.มิตรชัยจงเชี่ยวชำนาญอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชา E3A 316/2

ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายดังนี้

  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Deep Learning for Medical Images” 
  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Computer and Electronics in Agriculture” 
  • กิจกรรมบรรยายหัวข้อ “Advances in Microwave Technology”
  • กิจกรรมตอบข้อซักถามด้านการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องและสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 49 ครั้ง