นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาไอที สุดเจ๋ง ได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายคุณานนท์ ปั้นจอม รหัสนักศึกษา 6231305003 นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดภายใต้งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ NCIT2022 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

 |   |  291 ครั้ง