สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ" และกิจกรรม "ต้อนรับน้องใหม่สานสายใย IT (Proud to be IT)"

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม "บายศรีสู่ขวัญ" และกิจกรรม "ต้อนรับน้องใหม่สานสายใย IT (Proud to be IT)" ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี เป็นประธานในพิธ๊เปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีในสำนักวิชาฯ และรับขวัญนักศึกษาใหม่ โดยมีการให้โอวาทจากพ่อครูแม่ครูและคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ รวมถึงเป็นขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแก่นักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 |   |  226 ครั้ง