สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวอธิการบดีและรองอธิการบดี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่เมือง

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนางแล อาคารวันชัย ศิริชนะ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์
เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เนื่องในเทศกาลปีใหม่เมือง ประจำปี 2566 

 |   |  195 ครั้ง