คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางงานวิจัยด้าน Wireless Communication and IoT

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ E3A-302 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา อาจารย์ประจำ
สำนักวิชาฯ ได้เข้าต้อนรับ Prof.Alagan Anpalagan จาก Toronto Metropolitan University, Canada ในการประชุมหารือความร่วมมือทางงานวิจัยด้าน Wireless Communication และ IoT 
โดยคณบดีสำนักวิชาฯ ได้มีแผนในการเชิญ Prof.Alagan Anpalagan มาบรรยายพิเศษและงานวิจัยในช่วงเดือนตุลาคม 2566 นี้ด้วย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขอขอบคุณ Prof.Alagan Anpalagan ที่ให้เกียรติเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 |   |  149 ครั้ง