ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา MTA ในการนำเสนอผลงานภายใต้โครงการวิจัย Koyori 2023 (Phase 2)

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

เมื่อวันที่ 1-5 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ณ บริเวณชั้น 1 แกรนฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา (Lanna Culture & Crafts Association) ได้จัดกิจกรรมการนำเสนองานกลางภาค โครงการวิจัย "การพัฒนาสมรรถนะทางปัญญาเชิงธุรกิจสำหรับกลุ่มหัตถกรรมพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ หรือ Koyori 2023" โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการวิจัย เข้าร่วมเสนอผลงาน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

  • นายศรีบุญ คำแก้ว
  • นายรักษ์ภพ ประกิระเค
  • นายสุภชัย นาจันทร์ทอง

โดยมีกรรมการวิพากษ์ ได้แก่

  • ดร.ธนภณ วัฒนกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ
  • รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล อาจารย์ นักออกแบบ ศิลปิน Designer of the Year ด้าน Textile ปี 2016
  • ดร.ศุภพงษ์ สอนสังข์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจิดดีไซน์แกลเลอรี่ จำกัด

นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทอผ้า กลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตการปั่นฝ้าย และการสาธิตการร้อยสร้อยหินหยก รวมถึงการจำหน่ายสินค้าหัตถศิลป์ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และลาว)

 

 |   |  184 ครั้ง