คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมดอยแง่ม อาคารวันชัย ศิริชนะ (AD 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิษฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องรายละเอียดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง ระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี เทศบาลนครเชียงราย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพรพรรณ อุตมา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม อาทิเช่น คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นต้น

 |   |  222 ครั้ง