สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสัมมนาสำนักวิชาฯ ประจำปี 2566 ณ จังหวัดชลบุรี

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนา
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2566 ณ โรมแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ "สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย" 

โดยวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมริมทะเล โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กล่าวเปิดการสัมมนา หัวข้อ "สรุปผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2567 และการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย"

ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาฯ  ได้เดินทางไปยังบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานของบริษัท และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากคุณวีระพงษ์ ศรีภา ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ ในการต้อนรับและให้ความรู้แก่คณะดูงาน

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาฯ ได้เดินทางไปยังสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาดูงานด้านดาวเทียม และเยี่ยมชมอุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ (Space Spirium) 

และในวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สรุปสิ่งที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมสัมมนาและการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม และกล่าวปิดการสัมมนาโดยคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 |   |  103 ครั้ง