สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "How to Learn 2023"

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา

เมื่อวันที่ 8-10 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน ห้อง 301-302 (C5 301-302) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม "How to Learn 2023" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากประสบการณ์ของพี่ๆ ศิษย์เก่า และการพูดสร้างแรงบันดาลใจ

ในช่วงเช้าวันที่ 8 สิงหาคม 2566 พบกับกิจกรรมเปิดสำนักวิชา (Mee the Dean) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ต่อด้วยกิจกรรมแนะนำคณาจารย์และบุคลากรสำนักวิชาฯ และกิจกรรมจากสโมสรนักศึกษา และต้อนรับนักศึกษาใหม่จากผู้นำเชียร์สำนักวิชาฯ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม PUN PUN First Meet จากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และในช่วงบ่ายวันเดียวกันนั้น พบกับกิจกรรมนักศึกษาพบสาขาวิชา โดยอาจารย์และรุ่นพี่แต่ละสาขาวิชา ได้กล่าวต้อนรับน้องๆ และแนะนำรายเอียดของสาขา

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 พบกับกิจกรรม "Meet the Alumni" ศิษย์เก่าเล่าเกร็ด โดยสำนักวิชาฯ ได้เชิญศิษย์เก่า ได้แก่ คุณปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์ (Project Manager GoPomelo Co.,Ltd) คุณเมธาวุฒิ ศุภกูล และคุณวัชรพงศ์ มีอาหาร (Co-Founder FairPlay Studios Co.,Ltd) เพื่อบอกเล่าประสบการณ์และแนะนำการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 พบกับกิจกรรม "The Inspiration" วิทยากรโดย คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี (พี่โธมัส) Founder, Smart ID Group and Anitech Brand และคุณนพพิชน์ นริญปพันธุ์ (พี่เดย์) รองผู้อำนวยการฝ่าย Retail Branding Operation บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการพูดคุย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1

 |   |  85 ครั้ง