สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม KM งานวิจัยสำนักวิชาฯ ครั้งที่ 1 (IT Update Research)

หมวดหมู่ข่าว: It-โครงการพิเศษ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม :

กิจกรรม KM สำนักวิชา IT ครั้งที่ 1 (IT Update Research)

  • วิทยากร โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  • ณ ห้องปฏิบัติการ Laboratory SE&DTBI อาคารศูนย์การเรียนรู้ภาษา (S7A)

 

 |   |  123 ครั้ง