สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ต้อนรับน้องใหม่ สานสายในไอที (Proud to be IT)" ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดกิจกรรม "ต้อนรับน้องใหม่ สานสายใยไอที (Proud to be IT)" ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้อง 301-302 อาคารพลตำรวจเอก เภา สารสิน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ ผู้ช่วยคณบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยพิธีบายศรีสู่ขวัญในช่วงเช้า ผู้ประกอบพิธีได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ หรือภาษาทางภาคเหนือเรียกว่า "ฮ้องขวัญ" และผูกข้อมือให้แก่นักศึกษาโดยตัวแทนคณาจารย์ของแต่ละสาขาวิชา เพื่อเป็นการต้อนรับและรับขวัญนักศึกษาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

และกิจกรรมในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน สโมสรนักศึกษาฯ ได้จัดกิจกรรม "Proud to be IT" โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อเข้าฐานกิจกรรมของแต่ละสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในสำนักวิชาฯ ได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องภายในสำนักวิชาฯ

 |   |  32 ครั้ง