สโมสรสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม "ฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์ สำนักวิชา IT" ประจำปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม "ฟุตบอลประเพณีสานสัมพันธ์สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566" หรือ Ball IT โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ภายในสำนักวิชาฯ

ในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล บาสเก็ตบอล ซึ่งเริ่มแข่งขันเก็บคะแนนระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2567 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันสแตนเชียร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องให้มีความสามัคคีกันในสำนักวิชาฯ

 |   |  30 ครั้ง