ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสำนักวิชาไอที ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ "MR.Taiki horikoshi" นักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดงจากกีฬายูยิตสู ประเภททุ่ม บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 62 กก.

จากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 #นนทรีเกมส์ ประจำวันที่ 31 มกราคม 2567

 |   |  136 ครั้ง