สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับสมาชิกสภาวิศวกร ในการประชุมหารือมาตรฐานฯ TABEE

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ 316/2 อาคารสำนักวิชา 3 (E3A - 316/2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรมน วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ สมาชิกสภาวิศวกร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกรและคณะ ในการประชุมหารือเรื่อง "การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE)

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (TABEE) เป็นการรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติด้านการศึกษาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีโอกาสในการประกอบวิชาชีพข้ามชาติ

 |   |  39 ครั้ง