สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม "IT Update Research" ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-IT Knowledge Sharing Forum It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักวิชาฯ อาคารสำนักวิชา 3 (E3A - 316/2) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรม IT Update Research ครั้งที่ 3 หัวข้อ :

Modern Business Processes and Online Marketing

Keynote Speakers :

  • Dr.Natacha Maswichian, Business Administration, School of Management MFU
  • Dr.Mihlayifani Nicholas Nyoni, Business Administration, School of Management MFU
  • DTBI Lecturers

Highlight Topics

  • Fundamentals of Modern Business Processes
  • Working capital management of Small and Medium enterprise
  • Digital Innovation for Business

 |   |  46 ครั้ง