สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม "สำนักวิชาพบนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศ" ปีการศึกษา 2567

หมวดหมู่ข่าว: it-กิจกรรมสำนักวิชา It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรม "สำนักวิชาพบนักศึกษาและปัจฉิมนิเทศ" ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาก่อนการฝึกปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดกิจกรรม ให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา และบรรยายในหัวข้อ "ข้อควรระวังในการใช้ Social Media" พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์อาวุโส และคณาจารย์ประจำสำนักวิชาฯ เข้าร่วมกิจกรรม

การบรรยายภาคเช้า สำนักวิชาฯ ได้เชิญวิทยากรพิเศษ จากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด หรือ JOBTOPGUN "คุณสายสุนี เตชา" บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในเรื่อง "เขียนเรซูเม่ให้ปัง! จบใหม่ ยังไงก็ได้งาน" พร้อมแชร์ทริคการสัมภาษณ์งานยังไงให้โดนใจ HR พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop สอนสร้างเรซูเม่

ในภาคบ่าย เป็นการจัดกิจกรรมแยกสาขาวิชาฯ โดยเชิญวิทยากร/ศิษย์เก่าจากบริษัทชื่อดัง อาทิเช่น คุณปรัญรัชต์ หิรัญยันวงษ์ จากบริษัท โกโพเมโล จำกัด มาบรรยายให้แก่สาขา DTBI | คุณชัชวาลย์ ฉันทิยานนท์ จากบริษัท LINE Company (Thailand) Co.,Ltd มาบรรยายให้แก่สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | คุณกรณิกา มูลสวัสดิ์ จากบริษัท เพอร์เฟ็ค เน็ทเวิค แอนด์ ซัพพลาย พร้อมด้วยคุณณัฐพัฒน สิงห์ศักดิ์ศรี และคณะ จากบริษัท ดาต้าฟาร์ม จำกัด บรรยายแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 |   |  20 ครั้ง