ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระดับนานาชาติ “Joint International Workshop and Competition 2024 on Augmented Reality & Virtual reality – Basic Level”

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ได้มีการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันความเป็นจริงเสมือนด้วย Augmented Reality (AR) ภายใต้โครงการ Joint International Workshop and Competition 2024 on Augmented Reality & Virtual reality – Basic Level จัดโดยสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ ศูนย์วิจัย Computer and Communication Engineering for Capacity Building Research Center (CCC) ร่วมกับ Kolhapur Institute Of Technology ประเทศอินเดีย โดยโจทย์ในการแข่งขันคือการพัฒนาแอปพลิเคชันเสมือนจริงเพื่อการนำชิ้นงานไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นประเภทวัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ หรือธุรกิจ

ในการแข่งขันได้มีทีมเข้าแข่งขัน 17 ทีม จากทั้งในประเทศไทย อินเดีย และปากีสถาน โดยแบ่งกลุ่มทีมล่ะ 4-5 คนในการแข่งขัน จากการแข่งขัน 2 รอบ ทีม “TrueFrame” ตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีสมาชิก ได้แก่ Mr. Krissada Wannawanna, Miss Chomphoonuch Srikawan, Miss Pornpailin Kaewloy และ Miss Salinrat Pengjaem จากสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันพร้อมรางวัลเงินสดจำนวน 5,000 บาท โดยทีม TrueFrame ได้ทำชิ้นงานขึ้นมาภายใต้ในแนวคิดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย โดยหยิบเอาความสามารถของ AR มาผสานกับกล้องของผู้ใช้งานสร้างออกมาเป็นวัตถุเสิรมในการถ่ายรูปในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยเลือกเอาวัฒนธรรมที่โดดเด่นของทั้ง 4 ภาคมาใช้ คือ “ร่มบ่อสร้างจากภาคเหนือ”, “หัวโขนจากภาคกลาง”, “หน้ากากผีตาโขนจากตะวันออกเฉียงเหนือ” และ “หนังตะลุงจากภาคใต้” ซึ่งทำให้คณะกรรมการจากประเทศไทยและประเทศอินเดียให้ความสนใจเป็นอย่างมากและให้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1

ผู้ได้รางวัลที่ 1 คือ ทีม “TrueFrame” ตัวแทนจากประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีสมาชิก ได้แก่ Mr. Krissada Wannawanna, Miss Chomphoonuch Srikawan, Miss Pornpailin Kaewloy, Miss Salinrat Pengjaem.

ผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือทีม “KIT Team 5” ตัวแทนจากประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัย Kolhapur Institute of Technology โดยมีสมาชิก ได้แก่ Mr.Nimish Joshi, Miss Radhika Kumbhar, Miss Shruti Chavan , Miss Shamika Mandre, Miss Kirti Joshi.

ผู้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือทีม “KIT Team 4”  ตัวแทนจากประเทศอินเดีย มหาวิทยาลัย Kolhapur Institute of Technology โดยมีสมาชิก ได้แก่ Miss Snehal Pujari, Miss Kranti Sarolkar, Miss Shweta Nagare, Mr. Sujal Mali, Miss Mrudula Sane.

ผู้ได้รางวัลชมเชยทีมที่ 1 คือทีม “TASUD11” ตัวแทนจากประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีสมาชิก ได้แก่ Miss Kemika Kanthayuang, Mr. Junrapong Borin, Mr. Sunshine Denys, Mr. Nattawat Seakoo, Mr. Nathikan Chanwiang

ผู้ได้รางวัลชมเชยทีมที่ 2 คือทีม “Team Potatoe”  ตัวแทนจากประเทศไทย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีสมาชิก ได้แก่ Saw San Nyunt Win, Nang Mon Kham, Aung Phyo Linn , Ei Thazin Tun

 |   |  17 ครั้ง