ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน HCI 2nd Paperthon

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวรางวัล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดี กับ

  • เมขลา สารศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ฐิติมา อัมภวา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ธัญพร อมรมรกต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ที่ได้รับรางวัล : 

รองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน HCI 2nd Paperthon

จัดโดย Bangkok ACM Sighi Chapter เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปรัสรา จักรแก้ว 

 

 |   |  30 ครั้ง