ทุน ป.โท-ป.เอก AI Full Scholarships

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวสารศิษย์เก่า

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และ ศิษย์เก่า

 

ร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ ทุน ป.โท-ป.เอก

AI Full Scholarships จาก มหาวิทยาลัย Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence ประเทศ UAE

(เพื่อเรียนต่อในด้าน Computer Vision หรือ Machine Learning หรือ Natural Language Processing)

 

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ตึก E3A ชั้น 3 ห้อง 302

 

* ทุนให้เปล่าที่ cover 100% Tuition/ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน/ที่พัก/ประกันสุขภาพ/ตั๋วเครื่องบิน/วีซ่า

 |   |  660 ครั้ง