ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด ติดตั้งและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 M-Care2 ณ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 64 อาจารย์สุรพล วรภัทราทร เป็นตัวแทนศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการติดตั้งและส่งมอบเครื่องวัดฝุ่น PM2.5 M-Care2 จำนวน 17 เครื่อง ณ เทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำหรับเครื่อง M-Care2 นั้นได้รับการสนับสนุนทุนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในการพัฒนา โดยตัวเครื่องได้พัฒนาความสามารถการทำงานจาก M-Care รุ่นเดิม อาธิ เช่น

- ไฟแสดงผลสถานะระดับฝุ่น 5 สี ง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูล

- มีแบตเตอร์รี่ในตัว stand by 7-15 วัน เมื่อไม่เสียบไฟบ้าน

- สนับสนุนการชาร์จไฟได้ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

- ปรับรุ่นตัว sensor วัดฝุ่นที่มีความแม่นยำมากขึ้น

- เพิ่ม sensor ความกดอากาศ

- เมื่อตัวเครื่องไม่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้ ข้อมูลจะถูกส่งไปยังเครื่อง M-Care2 ที่อยู่ใกล้ที่สุดรัศมี 1 กม. ผ่านคลื่นวิทยุกำลังส่งต่ำ (<10 mW)

- ส่งข้อมูลขึ้น Application ยักษ์ขาวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สามารถติดตามข้อมูลค่าฝุ่น PM2.5 ได้ที่ https://yakkaw.com หรือแอปพลิเคชัน ยักษ์ขาว วัดฝุ่น #AIE #ITSchool #MFU

รูปภาพเพิ่มเติม :

 |   |  667 ครั้ง