ยินดีกับ ผศ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

Category: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 2 บทความ

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 63 ครั้ง