"ฮาวทู" เซฟน้ำ โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: It-ข่าวประชาสัมพันธ์

ในปีที่ผ่านมา มีความต้องการใช้น้ำภายในมหาวิทยาลันในแต่ละวัน เฉลี่ย 1500 คิว และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว พวกเราสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอยากจะเชิญชวนให้พี่น้องและนักศึกษาชาว มฟล. ทุกท่าน ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีปริมาณน้ำที่เพียงพอในตลอดปี โดยสามารถติดตามปริมาณการใช้น้ำแต่ละพื้นที่ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ มฟล.

 

| writer Piyawat Paramee | อ่านข่าวทั้งหมด 379 ครั้ง