ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 4 บทความ

 |   |  755 ครั้ง