ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุจิตรา อาวัชนานุกุล ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

 |   |  534 ครั้ง