ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐพล อุ่นศรี ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 3 บทความ

  • “A novel adaptive resampling for sequential Bayesian filtering to improve frequency estimation of time-varying signals ในวารสารวิชาการนานาชาติ Heliyon”
  • “A Large Dimensional VAR Model with Time-Varying Parameters for Daily Forex Forecasting ในวารสารวิชาการนานาชาติ Wireless Personal Communications”
  • “A Bayesian Approach for Dynamic Variation of Specific Sectors in Stock Exchange: A Case Study of Stock Exchange Thailand (SET) Indexes ในวารสารวิชาการนานาชาติ Wireless Personal Communications”

 |   |  637 ครั้ง