ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ประเภท รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดี

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ น.ท. ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับรางวัลนักวิจัย ประเภท รางวัลนักวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ระดับดี

ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  842 ครั้ง