ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณฤมล เต็มดี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

 |   |  742 ครั้ง