ยินดีกับ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

  • Hybrid MODE/TS for Environmental Dispatch and Economic Dispatch ในวารสารวิชาการนานาชาติ “Transactions on Electrical Engineering. Electronics, and Communications”

 |   |  489 ครั้ง