ยินดีกับ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกานต์ จันทร์เสรีวิทยา ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

  • Optimal Power Flow for Enhanced TTC With Optimal Number of SVC by using Improved Hybrid TSSA ในวารสารวิชาการนานาชาติ “ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT)”

 |   |  560 ครั้ง