ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านคณบดี อาจารย์ ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication and Communication Engineering)

 |   |  689 ครั้ง