ยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

 |   |  700 ครั้ง