ยินดีกับ รศ.นท.ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นท.ดร.ทศพล บุญเกิน ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 1 บทความ

 |   |  838 ครั้ง