ยินดีกับ ผศ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต ที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัย

หมวดหมู่ข่าว: It-วิจัย

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิลุบล คุรุบรรเจิดจิต ที่ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย จำนวน 2 บทความ

 |   |  749 ครั้ง